Mòdul Reeducació

Es tracta d’un servei de recuperació psicopedagògica que consisteix en treballar les habilitats necessàries amb l’objectiu d’aconseguir que el nen sigui autònom per a realitzar tant  les tasques escolars com totes les que corresponguin a la seva edat.

El servei consisteix en oferir reeducació a domicili per un professional, llicenciat en Psicologia i havent realitzat el curts d’especialització de TDAH Vallès.

Una supervisió mensual amb la coordinadora del servei a la qual ha d’assistir el nen els pares i el reeducador/a.Una entrevista trimestral amb el tutor de l’escola.

Què es treballa en la reeducació?

Planificació i Organització
Reduir la impulsivitat
Autocontrol i autoregulació
Hàbits d’estudi.
Estratègies d’aprenentatge.
Estratègies mnemotècniques
Creure’s capaç de fer-ho i augmentar la motivació
Recuperació dels aprenentatges que no hagin estat ben
Assolits: lectura, escriptura, raonament matemàtic, ortografia…
Atenció, concentració i memòria.


Mòdul de reeducació i reforç

A més de realitzar la reeducació es proporciona un servei de reforç. El reforç és un servei de suport a les tasques escolars. L’objectiu del professional és ajudar a completar els deures amb èxit i ajudar a preparar exàmens.

Mòdul de seguiment
Es realitza un seguiment de l’evolució del nen amb TDAH El professional proporciona pautes als pares i a l’escola adients al moment evolutiu del seu fill, modificant-les o canviant-les quan sigui necessari

Mòdul de mediació
Un professional fa de pont entre l’escola i els pares evitant els enfrontaments entre les dues parts.

Mòdul familiar
Es proposa una intervenció familiar de caire sistèmic a fi de millorar les relacions entre els seus membres.
La intervenció és realitzada per dues professionals en sessions de 90 a 120 minuts.

Mòdul individual
Intervenció individual per casos específics en que sigui necessari.

Mòdul grupal
Grup d’habilitats socials per pares.
Grups d’habilitats socials per nens.
Grup de recolzament.
Escola de pares (diferents nivells).

Mòdul de logopèdia
La logopèdia és la ciència que estudia, preveu, avalua, diagnostica i tracta els problemes de la comunicació. Abasta la veu, la parla, el llenguatge, l’escriptura, l’expressió corporal, facial, etc. Així mateix, la logopèdia tracta a persones de totes les edats, sigui quina sigui la causa de la seva patologia (funcional, orgànica o adaptativa). L’objectiu primordial del logopeda és millorar la qualitat de vida de les persones aprofitant al màxim les qualitats i capacitats de cadascun; respectant que cada persona és única, i com a tal, la teràpia i tractament ha de ser personalitzat i adaptat a les seves necessitats, capacitats i objectius. Per tal motiu és interessant crear el mòdul de logopèdia en l’associació, ja que moltes de les persones que presenten TDAH, requereixen d’una intervenció específica que els permeti millorar els seus problemes d’aprenentatge, parla i llenguatge.

Alguns indicadors o símptomes a tenir en compte per requerir la intervenció del logopeda són:

Que no es comprengui quan parli.
Que tingui dificultat per pronunciar algun so.
Que present retard general en el desenvolupament i el llenguatge.
Que es distreu amb facilitat davant qualsevol situació de la vida diària.
Que present dificultats a l’hora d’escriure o llegir correctament.
Que no aconsegueixi seguir consignes lingüístiques simples.

Altres Serveis
Xerrades.
Formació per claustres de professors.
Assessorament.
ServiCangur.
Logopedia.

Mòdul de Reforç d’Estiu.

Recuperem el curs per a nens i nenes des de primària fins la E.S.O.
Classes de reforç en grups reduïts dividits per etapes.
Una manera diferent d’aprendre tot el necessari per poder afrontar el proper curs amb èxit.
Les classes són impartides per Psicòlegs llicenciats que han cursat el curs d’especialització de TDAH i Trastorns comòrbids.