TDAH Vallès és una associació sense ànim de lucre fundada el 27 de Maig del 2002 d'la mà de pares i mares de nens afectats amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb i sense Hiperactivitat.

Davant l'absència d'un servei que contemplés aquest trastorn, tant a nivell local com comarcal, aquest grup va decidir posar mitjans per buscar el millor per als seus familiars i per a totes aquelles persones també afectades per aquesta patologia.

Anna López i Campoy, presidenta de l'associació, ha fet pujar aquesta iniciativa i acompanyada d'altres pares ha arribat a oferir gran varietat de serveis i activitats adreçades a aquesta població diana: infants, adolescents, adults diagnosticats de TDAH, i els seus familiars.

  Des d'un primer moment aquesta entitat s'ha mogut sota l'assoliment de dos objectius:

Desenvolupament de tots els mitjans possibles per reduir els efectes negatius del TDAH per buscar l'equilibri i la satisfacció personal, procurant millorar la qualitat de vida dels afectats i les persones a qui envolten

Especialització en el TDAH i les seves comorbiditats, dedicant-se a la seva investigació científica, divulgació i sensibilització social, informació, formació, assessorament i suport grupal i individual, i reeducacions.
Segon programa de TDAH Vallès, Associació d'Afectats del Trastorn per Dèficit d'Atenció, presentat pel periodista Òscar Gómez que entrevista a Anna López, presidenta de TDAH Vallès, com a aproximació a l'associació: Què és ?, Què fa? , On és ?, amb especial atenció a la problemàtica de la crisi en els afectats per TDAH.
Emès originalment el 28 de novembre de 2012 pel canal de televisió per internet www.tdahvalles.tv


TDAH Vallès és una associació federada a FEAADAH (Federació Esapñola d'Associacions d'Ajuda al TDAH)