Una senya d'identitat de la nostra associació són els recursos que destinem a la formació. Any rera any dediquem temps, espai, material i persones especialment a la formació. Afectats, pares, professionals de diversos àmbits i en general persones amb diferents inquietuds són l'objectiu dels cursos que TDAH Vallès realitza.

A més de les reunions per a pares i afectats que s'organitzen cada mes a la nostra seu TDAH Vallès ofereix també:

Fes clic aquí per a informació sobre el Postgrau Aprenentatges específics, Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament. UB

- Fes clics aquí per a informació sobre el Curs per a Educadors Socials

- Fes clic aquí per accedir a informació sobre el Curs Online