CURS ONLINE OBERT A TOTHOM

4 MÓDULS. 

Dues modalitats:

 • Semipresencial: xerrada o taller de cada módul. (en funció de la demanda) 150 euros.
 • Online: Xat setmanal per respondre dubtes i consultes. 100 euros.
 • Informació: associacio@tdahvalles.org


MÒDUL 1 PSICOEDUCACIÓ TDAH

Unitat 1: Què és el Tdah: definició, epistemologia.

 • Tipus i simptomatologia
 • Diagnòstic
 • Comorbilitat
 • Tractament

GLOSSARI

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA (Recursos)

EXERCICI PRÀCTIC: Quins símptomes has identificat en el teu fill /filla. Com va ser el vostre procés diagnòstic?Consideres que ha estat correcte? Has reconegut possibles comorbilitats en el teu fill?

 

MÒDUL 2: FAMÍLIA

Unitat 2: Dia i dia amb el Tdah.

 • Límits i normes.
 • Símptomes: com es manifesta i possibles solucions (técniques de modificació de conducta)
 • Educació emocional i comunicació.
 • Técniques d’autoconeixement per millorar les nostres habilitats parentals.

 

GLOSSARI

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA (Recursos) Reflexió.

EXERCICI PRÀCTIC: Tècniques que heu provat, quin va ser el resultat? Expectatives sobre el meu fill. Frustració. Què faig jo per cuidar-me i cuidar la meva relació de parella.

 

MÓDUL 3: ESCOLA

Unitat 3:les diferents demandes segons el cicle acadèmic.

 • Reptes acadèmics (deures, exàmens, canvis d’escola i cicle…). Com puc ajudar al meu fill en les diferents etapes.
 • La meva relació amb l’escola: PI, Adaptacions metodològiques i curriculars, què puc exigir com a pare. Quin és el protocol del Tdah què ha de cumplir l’escola.

GLOSARI

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA (Recursos) Reflexió.

EXERCICI PRÀCTIC: Assistència d’un mestre


MÓDUL 4 EL TDAH AL CICLE DE LA VIDA

   Unitat 4: Infantil.Abans del diagnòstic

   Unitat 5: Primària. Evidència de la simptomatologia (família, amics i escola)

   Unitat 6: Adolescentes. Substància, consum. TOC, TLP, Depressió, ansietat.

   Unitat 7: Edat adulta: Conviure amb el Tdah.


GLOSSARI

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA (Recursos) Reflexió.

EXERCICI PRÀCTIC: Assistència d’un testimoni.

Informació: associacio@tdahvalles.org