Entrena la lectura amb el Mètode Glifing

La lectura és a la base de qualsevol aprenentatge escolar, per això té una importància cabdal per a l’èxit acadèmic.

Els alumnes amb dificultats de lectura se senten inferiors tot i tenir una intel·ligència normal.

El nostre objectiu és atendre els alumnes en risc, i ajudar-los a desenvolupar-se adequadament a l’escola i en tots els aspectes de la seva vida.

Treballem dia a dia per tal que llegir sigui un plaer per a tothom.

 

Les habilitats lectores es poden entrenar!

Per fer-ho hem dissenyat un mètode que s’adapta a les necessitats de cada nen i entrena la lectura a través d’un joc d’ordinador.

Amb el Glifing, treballem els aspectes fonamentals del procés lector: 

 • Descodificació grafema-fonema
 • Atenció i Memòria de treball.
 • Consciència fonològica.
 • Flexibilitat cognitiva.
 • Reconeixement de paraules.
 • Morfologia i sintaxi.
 • Integració en la lectura de textos.
 • Articulació i dicció.
 • Comprensió.

Com ho fem? 

 • Des de casa amb l’ordinador.
 • Cada dia entre 15 i 30 minuts.
 • Entrenament amb format lúdic.
 • Seguiment individualitzat.
 • Assessorament continu.

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l’entrenat.

De manera continuada els materials es milloren i s’amplien en base a una recerca científica.

La durada de l’entrenament varia en cada cas. Però en la majoria es poden observar millores significatives en 16 setmanes. 

 • Disminueixen els errors.
 • Augmenta la velocitat lectora.
 • Millora la comprensió.
 • Augmenta la memòria de treball.
 • Creix la seguretat en si mateixos.
 • Actitud més favorable vers els estudis.
 • Millora l’actitud vers la tasca de llegir. 

Amb el Mètode Glifing la fluïdesa i precisió lectores del nen poden arribar a assolir la mitjana esperada pel nivell de curs i edat.

El nen pot divertir-se llegint, sense mostrar cansament o frustració.

                                                                          Descarrega aquí el tríptic informativo