Aprenentatges específics, Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del NeurodesenvolupamentTipus de curs: Diploma d'Especialització / Diploma de Postgrau

Nombre d'anyos acadèmics: 1 Curs acadèmic

Nombre de crèdits: 30

Preu del crèdit: 46,66 €

Preu total: 1400 €

Entitat gestora: Fundació Finestres. Centre responsable: Facultat de Psicologia UB

Postgrau APRENENTATGES ESPECÍFICS, DIFICULTATS D'APRENENTATGE trastorns del neurodesenvolupament (2017-2018)

Modalitat de docència: Presencial

Data Inicial de preinscripció: 2017.07.10
Data final de preinscripció: 2017.10.12

Data d'Inici: 2017.10.20

Introducció

El programa de postgrau es crea en col·laboració amb l'Associació TDAH Vallès per oferir una alternativa acadèmica específica en l'estudi de les diferències individuals i la seva diferenciació amb els trastorns d'aprenentatge a l'aula.

La necessitat de capacitar els professionals de l'educació amb coneixements específics per poder actuar millor en les aules es fa evident arran de la quantitat de programes formatius privats que s'ofereixen des de les diferents associacions i entitats sensibilitzades amb el problema de l'abordatge de les diferències individuals i dels trastorns d'aprenentatge. Un problema que explica, en part, el 20% de fracàs escolar de la població espanyola (Informe Pisa, 2009).

Les dificultats de l'aprenentatge escolar plantegen un repte important en el nostre sistema educatiu. Encara que estan reconegudes en la Llei d'Educació Catalana, actualment els centres educatius disposen de pocs recursos per identificar els signes d'alerta de la presència d'aquestes dificultats i per intervenir des d'una perspectiva inclusiva.

El curs de Postgrau "Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge" està orientat a proporcionar als professionals del sector de l'educació o que tinguin relació, les eines necessàries per poder identificar i reeducar aquestes dificultats des d'una perspectiva inclusiva .

El postgrau neix de la col·laboració entre la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i l'associació TDAH Vallès.

Des de la Facultat de Psicologia, el professor Josep M Serra-Grabulosa porta més d'una dècada realitzant investigació en les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament. En col·laboració amb centres de referència del nostre país, com la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) de l'Hospital Fundació Sant Joan de Déu, com el CSMIJ de l'Hospital Clínic de Barcelona, ​​o amb centres estrangers, com el Center for Developmental Neuropsychiatry at Columbia University. El professor Serra-Grabulosa està duent a terme diferents investigacions relacionades amb els trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge escolar (htpp: //www.ub.es/neuroscience).

Per la seva banda, l'associació TDAH Vallès és una associació sense ànim de lucre fundada el 27 de maig de 2002, fruit de la impulsivitat i desesperació, per un nombrós grup de pares i mares amb fills diagnosticats de TDAH / TDA, davant absència a nivell local i comarcal de cap altra entitat que contempli als afectats per aquesta patologia. Des de llavors fins a l'actualitat, ha dedicat els seus esforços a atendre milers de famílies i professionals. En l'àmbit assistencial, realitza tasques de diagnòstic, tractament i suport a les famílies interessades, en molts casos de forma altruista per les poques possibilitats econòmiques de la família. Pel que fa a la investigació i formació, TDAH Vallès està col·laborant en projectes d'investigació amb el Dr. Serra-Grabulosa. I respecte a la formació, s'han realitzat més de 20 edicions del curs 'TDAH i TRASTORNS comòrbids', que presenta diferents tipus de reconeixement

Reconeixement com a activitat de formació permanent adreçada a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària i d'ensenyaments de règim especial d'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitat.
Reconeixement d'interès sanitari pels Instituts d'estudis de la Salut d'acord amb l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, publicada al DOGC núm. 756, de 22 d'octubre de 1986 per la qual es regula el reconeixement sanitari d'actes de caràcter científic.
Reconeixement com a activitat: ha estat acreditada amb 10,5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries.


La proposta del curs de de Postgrau "Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge", pretén consolidar i donar un pas endavant en la formació en dificultats d'aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament. Per trajectòria i rellevància de la institució i dels seus professionals, a hores d'ara la Universitat de Barcelona a través de la Facultat de Psicologia està en disposició d'oferir la millor formació teoricopràctica en aquest àmbit. Líder en recerca i en associació amb els centres de referència del nostre país, està posicionada com a referent en formació especialitzada, de manera que aquest curs ofereix la millor opció de formació als professionals especialitzats amb:

300 hores presenciales
75 hores classes presenciales
225 hores de treball dirigido
225 hores de treball autònom

Característiques generals de la metodologia docent.
El postgrau comprèn 70 hores de teoria i 230 hores de pràctiques. La teoria s'impartirà en sessions setmanals de 5 hores (dissabtes al matí, de 9:00 a 14:00) per part de professionals de referència.

Les pràctiques es realitzaran en centres de referència amb els quals es té conveni, principalment perquè ja s'estan realitzant pràctiques del grau de Psicologia de la UB i del Màster de Psicologia General Sanitària. La tasca dels alumnes en aquests entres consistirà a realitzar tasques relacionades amb el diagnòstic i amb la reeducació. Així mateix, els professionals que treballen en una escola, podran realitzar les pràctiques allà mateix, sota la supervisió d'un tutor del postgrau. Eines no presencials El postgrau farà servir la plataforma Moodle per gestionar el campus virtual, tal com es fa en la majoria d'assignatures impartides a la UB. Aquest entorn virtual servirà per gestionar els continguts teoricopràctics del curs, i per establir canals de comunicació sobre els diferents temes tratados.

Sistemas d'avaluació.

L'avaluació comprendrà:
Exercicis pràctics: 25% de la nota final.
Examen: 40% de la nota final.
Valoración de les pràctiques per part del centre associat: 35% de la nota final.

OBJECTIUS FORMATIUS
Objectiu general.

Formar els professionals i els futurs professionals de l'àmbit de l'educació i la clínica en els criteris diagnòstics dels principals trastorns del neurodesenvolupament i de les dificultats específiques de l'aprenentatge, així com en les estratègies de reeducació / compensació dels mismos.

El postgrau donarà les eines necessàries tant a nivell teòric com pràctic perquè els alumnes obtinguin aquesta formació i puguin elaborar els seus programes de detecció i les estratègies d'intervenció més adequades al centre on desenvolupin les seves tareas.

Objetivos específics.

Identificar i relacionar els trets de personalitat en els nens i adolescents i com es manifesten a l'aula Identificar els factors biològics, psicològics i educatius que influeixen en la gènesi i el manteniment de les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesarrollo.
Diferenciar els trets de personalitat clínicament rellevants dels no rellevants en els trastorns de aprendizaje.
Conocer els signes d'alerta dels trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge escolar, perquè des de l'aula es pugui fer una detecció precoç i una intervenció educativa personalitzada, dotant de els recursos necessaris als / les maestros.
Conocer i saber aplicar els criteris diagnòstics de les dificultats de l'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesarrollo.
Conocer i saber aplicar les principals eines de reeducació de les dificultats d'aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament.

COMPETÈNCIES.

Transversals.

Demostrar capacitat per relacionar coneixements d'una manera crítica i rigurosa.
Mostrar interès per l'aprenentatge continu, l'actualització de coneixements i la formació professional continuada.
Mostrar un compromís ètic i professional en relació amb les responsabilitats cíviques i sociales.
Mostrar compromís amb els drets humans i democràtics de totes les persones, de manera especial amb els de les persones més vulnerables (persones amb discapacitat, persones amb trastorns psicològics, víctimes, poblacions aïllades o minoritàries, etc.)

Específiques.

Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig d'emocions adequades per a una interacció efectiva amb pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervención.
Redactar informes psicològics de manera adequada als destinatarios.
Trabajar els aspectes psicològica del comportament humà, així com els fact ors socials i biològics que poden afectarlo.
Diseñar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada caso.
Llevar a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitaria.
Mostrar compromís ètic i responsabilitat professional (conèixer, prendre decisions i actuar d'acord amb el codi deontològic de la psicologia en l'àmbit de l'actuació professional i de recerca)

Ponentes


 

Ponent

Presentació

Josep.M Serra

Josep M. Serra

Doctor en psicologia. Professor  Associat a la Universitat de Barcelona, Departament De Psiquiatria i Psicobiologia Clinica.

Professor de Psicobiologia de la UOC

 

Roger Mateu

 

 

Maica Civera

Doctora (c) y Máster en Psicología de la Comunicació.  Psicòloga y professora de Psicología Evolutiva y de la Educació - UAB. Especialitzada en lideratge prosocial.  Especialització  en Comunicació Interpersonal a la University of Reading (Anglaterra) i Comunicació Intercultural a la  University of Technology of Sydney (Australia). Impulsora de noves tècniques para la resolució de conflictes a través de la associació internacional The Global Village. En LIPA  ha  desenvolupat plans de intervenció en organitzacions para promoure la Comunicació de Qualitat.

 

 

 

Juan Antonio Amador

Professor titular d'Avaluació Psicològica, acreditat a catedràtic, del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 

MªAngeles Quiroga

Psicòloga Clínica. Doctora en Psicologia. Professora Titular del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic II (Psicologia Diferencial i Psicologia del Treball)de la Universitat Complutense de Madrid. 

 

Maria Carme Echeverria

Psicòloga. Psicopedagoga. Coordinació formació TDAH VALLES. Coordinació Reeducacions TDAH VALLÈS

 

Queralt Oriol

Psicològa. Coordinació Reeducacions TDAH VALLÈS. Coordinació Màster Psicoterapia i Dança UAB

Samuel Rodriguez

PsicopePsicopedagog / Psicoterapeuta. Máster en Psicopedagogia clínica.Máster en Psicoterapia integrativa.Postgrado en estimulación neuro-cognitiva. 

Director tècnic del centre SERVEIS ATENCIÓ TERAPEUTICA. (Atenció Psicològica i psicopedagògica per infants i adolescents). 

Psicopedagog i membre del equip Tècnic de la UME Balmes (Unitat Médico Educativa especialitzada en l’atenció al transtorn de la conducta a la adolescència) 

Psicopedagog escola ordinaria Joan Bardina. 

 

Joaquim Punti

Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Psicopedagogo.

Psicólogo clínico senior, coordinador del Hospital de Día de Salud Mental de adolescentes de Parc Taulí. Profesor asociado del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Terapeuta cognitivo-conductual acreditado por la FEAP (European Federation of Psychologists' Associations) y Terapeuta Supervisor cognitivo-conductual acreditado por la EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

 

 

Gemma Vilaseca

Psicòloga Clínica. 

Directora del servei de Psicopedagogia a l'Escola Oms i de Prat. 

Especialista en Altes Capacitats.

 

Maria Ester Ochoa

Mestra d’Educació Especial i Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, per la UB. Experiència docent a EP i ESO, aules ordinàries i d'EE, cursos i tallers de formació del professorat i membre d'Equips Psicopedagògics en l'àmbit escolar. Actualment, reeducadora a la UTAE de Sant Joan de Déu i consultora en el Practicum del Màster de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC.

 

 

Marta Massagué

Neuropsicòloga de la unitat de trastorns de l’aprenentatge escolar (UTAE) de l’hospital de Sant Joan de Déu des de setembre de 2008. 

Neuropsicòloga equip de dificultats de l’aprenentatge del centre pediàtric ARCC i centre Bermar. 

Docent màster neuropsicologia infantil i del desenvolupament i neuropsicologia clínica universitat Pablo Olavide. Consultor/docent postgrau i màster universitari de Trastorns de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (UOC).

 

 

Mireia Gonzalez

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Psicologa Especialista en Psicologia Clínica. Adjunta en el servei de Salut Mental de l'hospital Sant Joan de Deu. Psicóloga Clínica a la Unitat de Trastorns de l'espectre de l'autisme (UnimTEA). 

 

 

Maria Garau

Neuropsicòloga

Unitat de Trastorns d'Aprenentatge Escolar (UTAE) Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

 

 

Ramon Pujades

Llicenciat en Filosofia, Filologia Catalana i Doctor en Pedagogia especialista en la problemàtica escolar de l'alumnat afectat per la Síndrome de Gilles de la Tourette. Membre de l'Associació Tourette Catalunya.

 

Sergi Grau

 

Ana Adan

Profesora Titular del Departamento de Psiquiatria y Psicobiologia Clínica, Universitat de Barcelona.

Investigadora del Institut de Investigació en Cervell, Cognició y Conducta, Barcelona.

Especialista en farmacologia i addiccions

 

 

Mireia Querol

Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Unitat docent UAB-Parc Taulí. 

 

 

Roser Vinyet

Llicenciada en Biologia Sanitària per la Universitat de Barcelona. Màster Internacional Expert en Coaching i Coach Professional Certificat per ASESCO. Membre de l’equip de Medicina Integrativa a la Clínica Bayés Integral de Vic.

 

Olga Ventosa

Psicòloga departament d’educació EAP B-25 de Sabadell i col·laboradora de TDAH Vallès. 8 Post Grau Aprenentatges específics i Diferencies individuals en els processos d’ensenyament - aprenentatge febrer – juny 2015 

 

Nuria Reina

Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Unitat docent UAB-Parc Taulí.

 

Jose Ramon Gamo

Especialista en Audició i Llenguatge, Màster especialista en neuropsiquiatria infantil, director pedagògic del Centre d'Atenció a la Diversitat Educativa, CADE, director tècnic de la Fundació Educació Activa, director psicopedagògic del Projecte Lumen; atenció educativa i psicològica d'un grup de nens i adolescents en centres d'acollida, formador de professionals de l'educació en centres escolars i conferenciant habitual en congressos del TDAH a nivell nacional. 

 

Chema Lazaro

 

 

Javier Perez

Presidente de NACE, Asociación No Al Acoso

 

Carmen Cabestany

Profesora. Secretaria Asociación No Al Acosos

 

Josep Muñoz

Director del Servei Educatiu del Vallès Occidental III (EAP -B 45 de Rubí)