Unitat Escolar de Conducta       

Què és UN.E.C

Dispositiu especialitzat d'orientació inclusiva i multidisciplinar, format per professionals de l'àmbit educatiu, mèdic, psicològic i social, amb la finalitat d'oferir atenció clínica i educativa a alumnes amb dificultats adaptatives d'ordre conductual en el marc d'institucions educatives ordinaries.

UN.E.C. Vallès té l'objectiu d'oferir atenció Médic-Educativa a alumnes amb trastorns greus de la conducta es presenta com dispositiu especialitzat i multidisciplinar. Concebuda per a oferir-se com a recurs a instituts i escoles. Treball conjunt amb esl diferents dispositius d'àmbit clínic i sociosanitari.


¿Quins alumnes poden ser atessos per la UN.E.C.?

La UN.E.C. ofereix un tractament Educatiu-Terapèutic integral a aquells alumnes amb dificultats adaptatives al medi escolar ordinari derivades o no de diagnóstics filiats i que donen com a símptoma principal, la impossibilitat de ser tractats amb èxit amb mesures significatives o no significatives a les escoles o instituts de referència.


Fundador
Samuel Rodríguez Muñoz

Equip Tècnic

Coordinació Clínica: Mª Carme Echeverria


Equip Professional

 1 Psiquiatra
 1 Psicòleg clínic
 1 Psicopedagog clínic/psicoterapèuta
 2 Profesors
 1 Educador social


Modalitats d'Atenció

 ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA   Institut + UN.E.C.
   
       Els alumnes están uns dies als instituts de referència i altres a la UN.E.C
                          
               ---> Assistència parcial al INS
               ---> Construcció (P.I.) Pla Individualitzat conjunt.
               ---> Referents curriculars Instituts Ordinaris.
               ---> Recolzament Clínic/educatiu.


 ASSISTÈNCIA TOTAL UN.E.C.    
 
       Tota la jornada escolar a la UN.E.C.

                                                UN.E.C
      
            Autorregulació                               Gestió i seguiment de l'ESO
               Personal                         +      coordinat amb institut de 
    (soport clínic i educatiu)                               referència o IOC


 ATENCIÓ AMBULATÒRIA

     Jornada Escolar en Institut de referència. PET disenyat a la UN.E.C.
 
                  ESCOLA                             +                        UN.E.C
      Referent principal d'assistència                   Diseny de Pla Educatiu Terapèutic.
                                                                   Atenció Puntual d'Orientació Clínica


 COMPARTIDA AMB HOSPITAL DE DIA

         Hospital de Dia                                                       Escola
       Dispositiu transitori                               Dispositiu de seguiment posterior

                                              UN.E.C.


Itineraris Educatiu-Terapèutics

Els itineraris es construeixen de manera personalitzada i amb la cerca del consentiment i participació per part de l'alumne.

El seu P.E.T (Pla Educatiu-Terapèutic) orienta als diferentes itineraris.

Els itineraris están travessats per la clínica i l'educació, amb la presència de psicòlegs i profesors.

Coordinació amb escoles i instituts per a seguiment d'expedient escolar.Tractaments clínicos i Educatiu-Terapèutics

Possibilitat de tractaments subvencionats a través de l'assegurança escolar a partir de 3er. y 4art. de l'ESO